Tradice a řemesla

Tradice a řemesla

Region MAS „Přiďte pobejt!“ o.s. se může pochlubit nezaměnitelným kulturním bohatstvím. Typický ráz lidových staveb – krkonošské roubenky, drobné sakrální památky (křížky, Boží muka, kapličky, křížové cesty), kostely a další objekty zachovávající prvky tradiční krkonošské architektury vytvářejí nezaměnitelný charakter místní venkovské krajiny.

Ke kultuře zdejšího kraje patří rovněž výrazný folklór i tradiční činnosti, jejichž nositeli jsou nejrůznější spolky (hasiči, sportovní či ochotnické spolky) i samotné obce (jarmarky, poutě, masopusty, festivaly).To vše má vedle rozvoje místní kultury a tradic i sounáležitosti s rodným krajem velký význam pro rozvoj cestovního ruchu.

Podívejte se také:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova