MládežMládež

Mládež

Západní část Krkonoš byla po roce 1945 – na rozdíl od druhé, východní části pohoří - méně poznamenána odchodem německy hovořícího obyvatelstva. Velká část obyvatel z českých vesnic zde zůstala a tím nedošlo k přetrhání tradičních vazeb a vztahů. Zdejší obyvatelstvo cítí sounáležitost s místem, kde vyrůstali jejich rodiče a prarodiče, a tuto vazbu ke krajině pod Kokrháčem (Kotlem) předává také dalším generacím. Pevné zakotvení v místě, často ještě doplněné jinde již skoro vymizelým aktivním křesťanstvím, se odráží v chuti udělat něco pro své bližní.

Území MAS „Přiďte pobejt!“, o. s. se může pochlubit řadou dlouhodobě fungujících kolektivů dětí a mládeže.

Podívejte se také:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova