Lidé v projektu

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU

Projektová manažerka

Lenka Šulanová, sulanova.lenka@gmail.com, 737 387 281

Finanční manažerka

Anna Hančová, masjilemnice@seznam.cz

Analytický pracovník

Petra Vanclová, petra.vanclova@gmail.com

IT pracovník

Expert - strategické a akční plánování

Karel Bárta, barta@mapturnovsko.cz

ODBORNÝ TÝM PROJEKTU

Předseda PS Finance

Oldřich Šimek, oldsimek@volny.cz

Předseda PS pro čtenářskou gramotnost a rovné příležitosti

Předseda PS pro matematickou gramotnost a rovné příležitosti

Předseda PS pro rovné příležitosti

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova