DOKUMENTY PROJEKTU

MAP Jilemnicko II. během procesu strategického plánování v území vydává průběžně různé materiály a dokumenty, které jsou v souladu s principy MAP veřejně přístupné. Naleznete zde především dokumeny, které představují výstupy jednotlivých aktivit či procesů.

Zápisy z pracovních jednání (pracovních skupin, řídícího výboru apod.) naleznete v jejich záložce.

Obecné

Soubory ke stažení:

MAP Jilemnicko II. - leták (896kB)
Mapa zapojených škol_aktivity spolupráce (930kB)

Řídící výbor

Soubory ke stažení:

Aktualizované složení ŘV - k 6. ŘV - 11. 12. 2019 (334kB)
Strategický dokument MAP - analytická část (2520kB)
Strategický dokument - strategický rámec MAP (1014kB)
Komunikační plán projektu MAP Jilemnicko II. - k 2. ŘV - 15. 10. 2018 (2266kB)
Investiční priority organizací k 6. ŘV - 11. 12. 2019 (1367kB)
Strategický dokument - strategický rámec MAP k 31.1.2022 (706kB)

Podívejte se také:

Pracovní skupiny

Soubory ke stažení:

Pracovní skupiny projektu k 7. ŘV_aktualizace 2_2020 (974kB)
Pracovní skupiny projektu k 3. ŘV - 15. 11. 2018 (1193kB)

Podívejte se také:

Ostatní dokumenty

Soubory ke stažení:

Dotazník Popis potřeb škol - vzor (132kB)
Agregované výstupy škol_data z MŠMT (268kB)
Agregované výstupy_Popis potřeb škol_Čtenářská gramotnost (960kB)
Agregované výstupy_Popis potřeb škol_Matematická gramotnost (1075kB)
Agregované výstupy_Popis potřeb škol_Digitální gramotnost (1040kB)
Agregované výstupy_Popis potřeb škol_Rozvoj potenciálu každého žáka (1015kB)
Agregované výstupy_Popis potřeb škol_Další potřeby (792kB)

Dotazníky spokojenosti

V souvislosti s uzavřením škol po 11. 3. 2020 v důsledku koronavirových opatření a následnou distanční výukou uspořádal projekt MAP Jilemnicko II. dotazníkové šetření ke způsobu distanční výuky. Šetření bylo zacíleno na dvě skupiny - první dotazník směřoval k rodičům, druhý pak k učitelům.

Soubory ke stažení:

Dotazník spokojenosti rodičů s distanční výukou (1511kB)

MAP JILEMNICKO II. INFORMUJE!

MAP JILEMNICKO II. INFORMUJE!

 

Rádi bychom:


  • abyste měli nejčerstvější informace o dění v projektu,
  • aby Vám neutekla žádná akce,
  • abyste byli v obraze,
  • abyste se mohli zapojit!

 

A jako jeden z komunikačních kanálů (kromě klasických tištěných materiálů) jsme zvolili vydávání elektronického newsletteru - MAPka. Není to nic jiného než e-mail plný informací, který Vám přiletí do schránky.

Pokud máte zájem o jeho zasílání, pošlete nám e-mail na: sulanova.lenka@gmail.com a o nic víc už se nemusíte starat. Informace si Vás sami najdou!

MAPka - pravidelná porce informací pro Vás!

Soubory ke stažení:

MAPka č. I. - vydáno v 7/2018 (496kB)
MAPka č. II. - vydáno v 9/2018 (354kB)
MAPka č. III. - vydáno v 2/2019 (1133kB)
MAPka č. IV. - vydáno v 1/2020 (3770kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova