Aktivity spolupráce

Aktivity spolupráce, neboli také implementační aktivity projektu (klíčová aktivita č. 4), představují nástroj pro naplňování cílů a opatření strategického rámce projektu. Na aktivitách spolupráce se shodlo území na konci realizace projektu MAP I. a ty nejžádanější byly přeneseny do projektu MAP II.

 

Níže naleznete aktivity spolupráce, které se v území realiazují prostřednictvím MAP a financí OP VVV. Jsou členěny do několika základních oblastí.

Aktivity spolupráce probíhají v období od září 2018 do června 2021, korespondují tak se školními roky.

 

4.1 OTEVŘENÁ ŠKOLA

Oblast Otevřená škola je naplňována několika dílčími aktivitami. Cílem těchto aktivit je škola, která je otevřená novým trendům ve vzdělávání, novým metodám zvyšování kompetencí u dětí, žáků a pedagogů a otevřená pro spolupráci s dotčenými subjekty.

 

  • Klima školy

 

  • Klub ředitelů ZŠ

 

  • Další vzdělávání pedagogigckých pracovníků ZŠ

 

  • Setkávání malotřídek

 

  • Pořízení odborné pedagogické literatury

 

  • Pořízení didaktických pomůcek

 

4.2 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast Předškolní vzdělávání je naplňována několika dílčími aktivitami. Cílem těchto aktivit je zlepšování kvality v předškolním vzdělávání.

 

  • Klub ředitelek/vedoucích učitelek MŠ

 

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

 

4.3 ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ A KOMPETENCÍ

Tato oblast je naplňována především aktivitou Rodilý mluvčí ve výuce AJ.

 

  • Rodilý mluvčí ve výuce

 

4.4 POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Tato oblast je naplňována především realizací polytechnických kroužků.

 

  • Polytechnické kroužky
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova