Nová zelená úsporám Light

Dotační program Nová zelená úsporám light přispěje na výměnu oken, dveří nebo zateplení fasády, střechy či podlahy domácnostem, jejichž členové pobírají důchod (starobní nebo invalidní 3. stupně) a domácnostem, které pobírají příspěvek na bydlení.

Podání žádosti o dotaci bude jednoduché, není třeba využívat služeb komerčních dotačních firem, MAS je tu pro Vás, nejprve kontaktujte nás, uvidíte, že to spolu zvládneme.

 

Kontakt na zaměstnance MAS

Ing. Anna Chvalina Hančová - 734 548 207, masjilemnice@seznam.cz (osobní konzultaci si domluvte telefonicky nebo emailem).

 

Odkaz na poskytovatele dotace:

https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

 

Odkaz na platnou dokumentaci k programu Nová zelená úsporám Light:

https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/

 

Odkaz na informační systém AIS SFŽP:

https://zadosti.sfzp.cz/

 

Odkaz na Portál Identita občana:

https://www.identitaobcana.cz/Home

celý článek

Programové období 2021 - 2027

MAS "Přiďte pobejt!" bude ve své činnosti pokračovat i v programovém období 2021-2027.

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje tzv. SCLLD na období 2021 - 2027 sestává z několika částí (koncepční, analytické, strategické a implementační). V souladu s metodou LEADER, kdy je i při přípravě strategických dokumentů dodržován princip "zdola nahoru", je do zpracování naší SCLLD zapojena veřejnost, tedy komunita, která v území žije a působí.  Umí identifikovat nejen problémy a potřeby, které je zde třeba řešit a naplnit, ale i stanovit směr, kterým je vhodné se ubírat. To nám přináší vysokou přidanou hodnotu a pomáhá rozvíjet náš region efektivně.

Akční plán OPZ+

Dne 22. 7. 2022 byl radou MAS schválen Akční plán OPZ+ pro období 2021-2027. 

26. 7. 2022 byl předložen do výzvy MMR č. CLLD_21_001 jako příloha programového rámce OPZ+.

Soubory ke stažení:

Akční plán OPZ+ (94kB)

Akční plán OPZ+ - příprava

MAS připravuje akční plán OPZ+. 

Po vyjasnění způsobilých aktivit oslovila MAS starosty měst a obcí ze svého území a v těsné spolupráci se sociálním odborem pověřeného úřadu Města Jilemnice a poskytovateli sociálních služeb definovala ideální zaměření akčního plánu programového rámce OPZ+. (pracovní jednání ve dnech 3. 3. 2022, 7. 4. 2022, 28. 4. 2022.).

Společně byly definovány problémy a potřeby osob v postproduktivním věku a seniorů a potřeby místní komunity (včetně zohlednění integrace cizinců).

MAS bude realizovat tzv. deštníkový projekt s potenciálem dosahu na celé území MAS.

Akční plán bude předložen v rámci výzvy MPSV ke schválení.

Soubory ke stažení:

Zápis 28.4.2022 (373kB)
Zápis 7. 4. 2022 (351kB)
Zápis 3. 3. 2022 (241kB)

Koncepční část SCLLD 2021+ byla schválena.

Dne 22. 7. 2021 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválena Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 - 2027. Je to první důležitý krok k možnosti čerpat finanční zdroje EU v následujícím programovém období 2021+.

Naše práce tím zdaleka nekončí. Čeká nás příprava tzv. akčních plánů, tedy tematicky zaměřených dokumentů, které budou definovat kam přesně chceme dle definovaných potřeb území MAS podporu směřovat.

Soubory ke stažení:

Koncepční část SCLLD 2021+ ke stažení (2534kB)

Finální verze koncepční části SCLLD na období 2021 - 2027

Na svém jednání, dne 15. 6. 2021, valná hromada MAS projednala a schválila koncepční část SCLLD na obodobí 2021 - 2027.

Koncepční část SCLLD

Níže je ke stažení finální verze koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS "Přiďte pobejt!" na období 2021 - 2027. Tento dokument bude předložen k projednání a schválení valné hromadě MAS.

Soubory ke stažení:

SCLLD - koncepční část pro schválení VH MAS (2472kB)

Veřejné připomínkování návrhu koncepční části SCLLD 2021+

připomínkování 1. 4. 2021 - 15. 4. 2021

 

Níže je zveřejněna ke stažení první verze Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  MAS „Přiďte pobejt!“ na období 2021–2027.

Jako znalce našeho krásného regionu Vás moc prosíme o prostudování tohoto dokumentu a jeho připomínkování. Podpůrné materiály jsou uvedeny v článku Podklady pro tvorbu SCLLD 21+.

Pro Vaše připomínky prosím použijte Připomínkový formulář (ke stažení níže) , který do 15.4.2021 zašlete na e-mailovou adresu masjilemnice@seznam.cz. Do předmětu prosím uveďte Připomínky SCLLD 21+.

Předem moc děkujeme.

Soubory ke stažení:

Připomínkový formulář (38kB)
Návrh Koncepční části SCLLD 21+ (2473kB)
Vypořádání přijatých připomínek (490kB)

Podklady pro tvorbu SCLLD 21+

Níže jsou ke stažení zpracované podklady pro tvorbu SCLLD na programové období 2021 - 2027.

Soubory ke stažení:

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ SCLLD 2021+ (7419kB)
IL - Podnikání (437kB)
IL - Infrastruktura (465kB)
IL - Veřejná správa (445kB)
IL - Cestovní ruch (446kB)
IL - Lidé (585kB)
IL - Příroda a krajina (440kB)

Veřejná projednání analytické části SCLLD 2021-2027:

Veřejná projednání analytické části SCLLD 2021-2027:

Termíny a místa veřejných projednání :

5. 2. 2020  

 • 14:30 - Benecko (zasedací místnost OÚ)
 • 16:30 - Vítkovice (zasedací místnost OÚ)
 • 18:30 - Víchová nad Jizerou (zasedací místnost OÚ)

12. 2. 2020

 • 14:30 - Horka u Staré Paky (zasedací místnost OÚ)
 • 16:30 - Studenec (zasedací místnost OÚ)
 • 18:30 - Martinice v Krkonoších (zasedací místnost OÚ)

19. 2. 2020

 • 14:30 - Čistá u Horek (Spolkový dům Čistá (236))
 • 16:30 - Levínská Olešnice (zasedací místnost OÚ)
 • 18:30 - Bukovina u Čisté (zasedací místnost OÚ)

24. 2. 2020

 • 17:00 - Rokytnice nad Jizerou (jídelna ZŠ)

26. 2. 2020

 • 14:30 - Jablonec nad Jizerou (zasedací místnost MěÚ)
 • 16:30 - Paseky nad Jizerou (kiosek u vleku)

4. 3. 2020

 • 15:30 - Vysoké nad Jizerou (zasedací místnost MěÚ)

28. 5. 2020

 • 14:30 - Mříčná (škola)
 • 16:30 - Jilemnice (Společenský dům Jilm)
 • 18:30 - Peřimov (zasedací místnost OÚ)

25. 5. 2020

 • 14:30 - Jestřabí v Krkonoších (zasedací místnost OÚ)
 • 16:30 - Poniklá (zasedací místnost OÚ)
 • 18:30 - Horní Branná (zasedací místnost OÚ)

20. 5. 2020

 • 14:30 - Kruh (zasedací místnost OÚ)
 • 16:30 - Roztoky u Jilemnice (zasedací místnost OÚ)
 • 18:30 - Svojek (zasedací místnost OÚ)

Soubory ke stažení:

Podklad k projednání k 26.2.2020, březnu a květnu 2020 (SWOT, APP) (51kB)
Podklad k projednání k 24.2.2020 (SWOT, APP) (51kB)
Podklad k projednání k 19.2.2020 (SWOT, APP) (49kB)
Podklad k projednání k 12.2.2020 (SWOT, APP) (48kB)
Podklad k projednání k 4.2.2020 (SWOT, APP) (45kB)

Obrázky z veřejných projednání

Obrázky z veřejných projednání jsou umístěny ve fotogalerii ZDE.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova