EU Logo

MAP III (Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko III)

Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko III je projekt, který realizuje MAS "Přiďte pobejt!" z. s. od ledna 2022 do listopadu 2023 na území ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou. Tento projekt je zaměřen zejména na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Zahrnuje oblasti:

  • předškolního a základního vzdělávání,
  • zájmového a neformálního vzdělávání.

 

MAP III navazuje na projekt Místní akční plán vzdělávání na Jilemnicku I. (2016 - 2017) a Místní akční plán vzdělávání na Jilemnicku II. (2018 - 2022).

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů ve vzdělávání v uvedeném území, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území, například školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Jilemnicku.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova