Administrativní informace o projektu

 

Žadatel: MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

Partner: bez partnerství

Realizace projektu: 2/2022 - 11/2023

 

Aktivity projektu:

1) Řízení projektu

2) Rozvoj a aktualizace MAP

3) Evaluace a monitoring

 

Zdroj financování: 100 % je hrazeno z ESF prostřednicitvím OP VVV

Počet zapojených škol: 38 IZO z možných 38, tj 19 MŠ, 17 ZŠ a 2 ZUŠ

Cílová skupina: ředitelé, pedagogové, zřizovatelé, rodiče, děti, vychovatelé, pracovníci ve školách

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova