19.10.2018

Semináře k podzimním výzvám MAS

V dnech 18. a 19. 10. uspořádala MAS semináře pro žadatele k výzvám IROP, které byly vyhlášeny v září 2018. 

MŠ Poniklá - Čistá řeka Jizera 2018

Čistá řeka Jizera 2018

1. ročník

Čistá řeka Jizera je akcí, při které dobrovolníci sbírají vše, co do řeky a jejího okolí nepatří. Probíhá ve dnech 12. a 13. 10. 2018 podél celého toku Jizery na území jedenácti místních akčních skupin.

V MAS "Přiďte pobejt!" z. s. protéká Jizera katastrálním územím sedmi obcí od soutoku s Mumlavou v Pasekách nad Jizerou po soutok s Olšinou v Peřimově.

12. 10. 2018 jsme vyrazili ke břehům Jizery v Poniklé. Děti z místní školky jsou moc šikovné a na čisté přírodě jim záleží.

 

Více fotografií z krásného dne je uloženo zde.

Workshop 2.10.2018

Workshop pro zemědělce - 2. 10. 2018

Intenzifikační faktory v zemědělské prvovýrobě

Akce byla pořádána v součinnosti Komory zemědělských poradců České republiky.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na workshop - 2.10.2018 (182kB)

Den Země 2018

Den Země 2018

V pátek 20. 4. jsme v Jilemnici slavili Den Země.

Jak? Trochu netradičně a trochu tradičně.

Akce byla určena především pro děti z místních škol, ale mohli se zapojit i kolemjdoucí. Pro menší děti (3. a 4. třída) byl připraven okruh v Sokolském parku - děti si hrály, poznávaly, dozvídaly se nové informace a také pracovaly. Každá zapojená třída osázela květník, který byl darován Pečovatelské službě Jilemnice, aby seniorům zkrášloval jejich domov.

Větší děti (5. a 6. třída) prošly okruh křížem krážem Jilemnicí a plnily úkoly na 8 stanovištích. Čekala na ně témata spojená s jarem, přírodou a Zemí (včely, kameny, netopýři, les, bylinky apod.). I větší děti si osázely truhlík (řeřicha, bylinky), aby měly ve škole zdravější svačinu.

Děkujeme všem dětem za účast, lektorům za zajímavé povídání a Matce Zemi za krásné počasí!

Fotografie z tohoto krásného dne lze najít zde.

Slavíme Den Země

Slavíme Den Země

22. duben patří dětem z Jilemnicka.

Od roku 2006 si vždy připomínáme svátek Země akcí, určenou dětem základních škol Jilemnice, Studence, Roztok, Víchové, Horní Branné, ale i třeba z Hostinného a nejširší veřejnosti.
Na všechny zúčastněné čeká vycházková trasa s  programem, zaměřeným na témata související s životním prostředím, péčí o naší planetu a přírodu kolem nás.

Akce probíhá ve spolupráci s městem Jilemnice a Správou KRNAP.

Více film - viz MEDIA

celý článek
Krasojízdy na rohačkách

Krasojízdy na rohačkách

ve Zvědavé uličce.

Krasojízdy na rohačkách, aneb sáňkování postaru, je akce, kterou pořádáme v lednu. V roce 2012 nám byl Krakonoš nakloněn, sněhu bylo dost a jeli jsme Zvědavou uličkou v Jilemnici. Soutěžilo se v kategoriích rohačky, vlčky, rejdy a ostatní (tj. dřevěné staré sáně), hodnotilo se oblečení závodníků a fortel jízdy.

Více film - viz MEDIA

celý článek
Uspořádali jsme dožínky

Uspořádali jsme dožínky

Zdravé ochutnávky všem chutnaly!

V roce 2012 jsme se poprvé pokusili – spolu s Muzeem krkonošských řemesel v Poniklé a Okrašlovacím spolkem žen z Poniklé oslavit konec léta i úrodu ve stodole tak, jak to dělávaly generace před námi. Pozvání využilo přes pět desítek lidí, kteří se sešli v sobotu 8. září u muzea. Kromě sousedského posezení je čekala ochutnávka jídel našich babiček, které navařily členky občanského sdružení MAS „Přiďte pobejt!“, ukázky tradiční zeleniny včetně dumlíku, vodnice i hlavatky, navlékání řetězů ze slámy, věnec i panák z obilí, ale i povídání o tom, proč je prospěšné vařit z tradičních surovin a tradičním způsobem.

celý článek
Den neziskovek

Den neziskovek

Poznáváme činnost spolků a sdružení na Jilemnicku

Společné putování po zajímavých místech v regionu nabízí možnost poznat místní aktivní lidi, získat zkušenosti, nebo objevit místa v rodném kraji, kam stojí za to se vracet.
MAS "Přiďte pobejt!" připravuje program a zajišťuje dopravu.
Zde se můžete podívat i na krátký film z akce.

Sobota 6. listopadu 2010 - Den neziskovek potřetí!

Více film - viz MEDIA

celý článek
Co letos nabídl Den neziskovek?

Co letos nabídl Den neziskovek?

Letos jsme navštívili firmu Rautis v Poniklé a biozemědělce pana Malinského, který chová v Křížlicích ve výšce 700 metrů nad mořem ovečky a krávy bez chlévů a stájí. V Křížlicích jsme se podívali na pomník padlých v 1. světové válce, který opravil Jilemnický okrašlovací spolek (projekt MAS „Přiďte pobejt!“),  a dobře poobědvali v restauraci Pod Javorem. Odpoledne patřilo slavnostnímu otevření staré hasičské zbrojnice v Martinicích (projekt MAS), kde na nás čekali s občerstvením a tanečním vystoupením hasičských děvčat.

Pro závěr našeho programu jsme letos zvolili řemeslnou síň v pivovaru v Jilemnici, kde si účastníci akce mohli vyzkoušet některou z tradičních dovedností pod vedením lektorů – navlékali se korále, plstilo se do formiček, tkalo na stavu, dralo peří či připravovala vánoční výzdoba .

Čas zbyl i na promítání filmů MAS a přátelské posezení.

celý článek
Krasojízdy na rohačkách

Krasojízdy na rohačkách

Máte na půdě staré sáně ? MAS „Přiďte pobejt!“ pořádá - pokud sněhové podmínky dovolí  - akci pro veřejnost pod názvem Krasojízdy na rohačkách aneb sáňkování postaru.
Zúčastnit se mohou všichni, kteří opráší staré rohačky, vlčky, rejdy či jiné solidní dřevěné sáně, oblečou odpovídající dobové oblečení a vydají se na start akce. Poprvé jsme jezdili v Jilemnici v únoru 2010 – a jak to vypadalo, nejlépe přiblíží krátký film z této akce.

Více film - viz MEDIA

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova