Řídící výbor MAP III

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Jilemnice a Město Vysoké nad Jizerou). Jedná se např. o zástupce vedení škol, zástupce Realizačního týmu MAP, učitele, zástupce zřizovatelů škol, zástupce ZUŠ, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce rodičů aj.

Níže naleznete zásadní dokumenty pro fungování ŘV - Statut a Jednací řád a seznam všech členů ŘV.

Soubory ke stažení:

Statut ŘV MAP Jilemnicko III (531kB)
Jednací řád ŘV MAP Jilemnicko III (508kB)
Složení ŘV MAP Jilemnicko III k červnu 2022 (472kB)

1. zasedání ŘV - 29. 6. 2022

V předprázdninovém čase se na svém 1. zasedání sešel Řídící výbor MAP Jilemnicko III a schválil zásadní dokumenty pro fungování projektu. Další setkání je naplánováno na zaří 2022.

Soubory ke stažení:

Zápis z jednání 1. ŘV MAP Jilemnicko III (800kB)
Prezentace z jednání 1. ŘV MAP Jilemnicko III (184kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova