Chci se podílet na rozvoji MAS

Partnerství a komunitní plánování je důležitým předpokladem úspěšného rozvoje regionu.

Do procesu přípravy rozvojových dokumentů či projektů je proto v co největší míře zapojována veřejnost.

Pokud se chcete podílet na rozvoji regionu MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., můžete se stát aktivním členem MAS nebo členem pracovní skupiny při zpracovávání rozvojových dokumentů území, případně se účastnit veřejných projednání těchto dokumentů.

 

 

Chci se stát členem MAS

Seznamte se s posláním MAS, stanovami a dalšími dokumenty.

Vyplňte přihlášku a pošlete ji na email: masjilemnice@seznam.cz

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS "Přiďte pobejt!" na období 2014-2020 byla schválena. V roce 2018 nejsou pracovní skupiny aktivní.

 

Nadále budou fungovat pracovní skupiny v oblasti rozvoje vzdělávání v rámci projektu MAP  Jilemnicko II.

 

Chci být členem pracovní skupiny MAP

Seznamte se s projektem a pro více informací kontaktujte hlavní manažerku projektu na emailu: sulanova.lenka@gmail.com.


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova