Integrovaná strategie rozvoje území

Integrovaná strategie rozvoje území

Během roku 2013 až 2014 zpracuje MAS "Přiďte pobejt!"o.s. návrh rozvojové strategie pro náš region na období 2014 - 2020. Do přípravy strategie zapojí co nejvíce místních partnerů - zástupců veřejné správy, podnikatelů a zemědělců, neziskových organizací i jednotlivců, kteří mají k území, kde žijí, co říci.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova