První veřejné projednání

První veřejné projednání

Vážené dámy a vážení pánové,

mnozí z vás jistě zaznamenali, že v souvislosti s blížícím se novým programovacím obdobím Evropské unie (2014 – 2020) probíhá zpracování nového strategického rozvojového dokumentu – tzv. Integrované strategie rozvoje území – pro území, které je v péči Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!“o.s. Na rozdíl od předchozích let, kdy se místní akční skupina zabývala  rozvojem venkova, bude v příštím období mít možnost čerpat finanční prostředky z více operačních programů a rozvojová strategie musí tedy zahrnovat nejen „venkovská“ témata, ale také objasnit sociální a zdravotní, školství, dopravu, kulturu apod.

 

Do zpracování nové rozvojové strategie pro území  MAS „Přiďte pobejt!“o.s.  jsme se pustili v březnu letošního roku (v této počáteční fázi jsme se věnovali zejména sběru analytických dat a  rozhovorům s některými zástupci veřejné správy, neziskových organizací a firem)  a máme připraveny první  výstupy, které bychom vám rádi předložili.  

 

Dovolujeme si vás tedy pozvat na společné jednání nad současným stavem a budoucí podobou území MAS „Přiďte pobejt!“o.s., které se bude konat ve středu 19. června ve 14:30 hodin v přísálí SD Jilm v Jilemnici.

Sejdeme se u lehkého občerstvení ve 14.00 a vlastní jednání zahájíme ve 14.30 hod.

 

V první části jednání vám představíme závěry z hodnocení dosavadního vývoje a současného

stavu rozvoje území  působnosti MAS “ Přiďte pobejt!“o.s. a ve facilitované diskusi se budeme těšit na vaše doplnění, postřehy, komentáře, kritické názory. Po krátké přestávce se budeme věnovat

problémovým okruhům, které z hodnocení vyplývají, a soustředíme se zejména na návrh

takových rozvojových směrů a konkrétních projektů, jejichž výsledkem bude společně definovaná budoucí podoba území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“o.s.: , kde se dobře žije místním obyvatelům, kde rádi zůstávají mladí lidé, kam rádi přijíždějí turisté, kde se jezdí po nerozbitých silnicích, je dostatek pracovních míst a funguje přátelská obecní pospolitost. 

Jednání ukončíme v 18.00.

Chcete-li nám usnadnit organizaci setkání, informujte, prosím, o své účasti do 10.6.

telefonicky nebo e-mailem manažerku MAS PP Věrku Noskovou,  mob.605 557 126,

email  vera.noskova@sezna.cz.

 S případnými dotazy či návrhy týkajícími se programu jednání se obracejte na

Blaženu Huškovou, e-mail blahuska@seznam.cz, tel. 602 684 718. Neváhejte předat toto pozvání svým kolegům, přátelům a známým  -  čím více názorů, tím pestřejší diskuse a tím větší pravděpodobnost, že se nám společně podaří přijít s přínosnými a životaschopnými náměty

pro  náš region.

Na setkání se těší

Věra Nosková,  manažerka MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

Blažena Hušková, externí konzultantka

Soubory ke stažení:

Pozvánka (128kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova