Dokončení SCLLD a projednání v území

Dokončení SCLLD a projednání v území

Programové rámce v rámci zpracování SCLLD

Jako součást přípravy strategie (SCLLD) rozvoje území na období 2014-2020 pořádala MAS setkání pro podnikatele, zemědělce, obce a příspěvkové organizace i neziskové organizace z území působnosti MAS. Cílem bylo jednak vytvoření databáze záměrů, k jejichž realizaci by mohly dotace MAS přispět, ale také zmapování absorpční kapacity na Jilemnicku. V lednu 2016 byla uspořádána 3 setkání k programovým rámcům SCLLD, kde byla očekávána doplnění a konkrétnější popis informací, které již dříve zazněly v průzkumu v obcích a individuálních i skupinových veřejných rozhovorech z roku 2013-2015. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení:

Setkání k programovým rámcům SCLLD (3710kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova