Pracovní verze SCLLD

Poklad pro jednání Valné hromady k 15.3.2016

V příložených souborech neleznete pracovní verzi SCLLD, programové rámce a harmonogram výzev pro jednání valné hromady MAS 15.3.2016.  

Soubory ke stažení:

Programový rámec IROP (193kB)
Programový rámec OPZ (169kB)
Programový rámec PRV (137kB)
Harmonogram výzev (11kB)
Pracovní verze SCLLD (7586kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova