PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020

V programovém období 2014 - 2020 jsou prostřednictvím MAS "Přiďte pobejt!" z. s. podporovány rozvojové projekty, které jsou v souladu s cíli Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD).

 

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. zároveň realizuje vlastní rozvojové projekty v oblasti rozvoje vzdělávání, projekty s názvy MAP Jilemnicko.

Zároveň, pro zajištění fungování MAS, jsou využívány dotační prostředky EU i veřejných rozpočtů (Liberecký kraj), prostřednictvím dílčích projektů. Více viz záložka Projekty MAS.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova