VÝZVY SCLLD

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020 vyhlašuje výzvy v programových rámcích:

 

PLÁNOVANÉ semináře pro žadatele a příjemce

-

USKUTEČNĚNÉ semináře pro žadatele a příjemce

Zde naleznete pozvánky a prezentace k seminářům pro žadatele a příjemce, které již proběhly.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova