MAS a šablony?

„Šablony pro MŠ a ZŠ“ = Podpora škol formou zjednodušeného vykazování

MAS „Přiďte pobejt !“  v novém programovém období školám na svém  území poskytuje  metodickou a konzultační pomoc s přípravou žádostí v rámci projektů zjednodušeného vykazování (šablon) a následnou pomoc školám při samotné realizaci projektů.

MAS „Přiďte pobejt!“ nabízí MŠ a ZŠ toto:

-  pomoc s výběrem vhodných šablon

-  zpracování žádosti

-  konzultační činnost během realizace projektu

-  metodickou pomoc  při zpracování zpráv o realizaci projektu vč. závěrečné zprávy o realizaci

-  metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu

 

Kontaktní osoba: Petra Vanclová – 728 019 407, petra.vanclova@gmail.com

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Řídící orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. 3. 2020 výzvu Šablony III č. 02_20_080.

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Datum zahájení příjmu žádostí: 31. 3. 2020 od 14.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 6. 2020 do 14.00 hod

Nejzašší ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023

Celková alokace na výzvu: 2.730 mil. Kč

Zde je odkaz kompletní znění výzvy včetně dokumentů:https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

de je odkaz

VÝZVA Šablony II - ukončená

 Dle harmonogramu OPVVV vyhlášena  v únoru 2018

 (uvedené informace se mohou do vyhlášení výzvy lehce změnit!)

  • vyhlášení v únoru 2018, ukončení příjmu žádostí 30. 6. 2019
  • zahájení realizace je možno po ukončení projektu podpořeného v šablonách I.
  • realizace 24 měsíců
  • 1 žádost za RED IZO
  • podporované subjekty: MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ
  • alokace: MŠ, ZŠ – 300 000 + 2500/žák; ostatní IZO – základ 100 000,-
  • minimální výše projektu: 100 000,-
  • nové dotazníky: pro školy, které měly šablony I. bude dotazník jako výstup šablon I. a zároveň vstup šablon II., ostatní budou vyplňovat zcela nový dotazník
celý článek

SEMINÁŘE ANIMACE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zde naleznete pozvánky a prezentace k seminářům, které byly místní akční skupinou organizovány.

 

Výzva č.02-16-022 - ukončená

Zde je odkaz na již ukončenou výzvu č.02-16-022 a související dokumenty: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

celý článek

Dokumenty:

Soubory ke stažení:

stanovisko-pro-splnění-kvalifikace-školního-asistenta (1).pdf (74kB)
co-se-rozumí-studiem-pedagogiky-a-studiem-pro-asistenty-pedagoga.pdf (87kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova