VYHLÁŠENÉ VÝZVY

-

AVÍZO VÝZEV

Alokace pro programový rámec OP zaměstnanost je v současné době vyčerpán.

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Zaměstnatnost naleznete na webu: www.esfcr.cz, kde je dokumentace průběžně aktualizována.

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (2729kB)
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (957kB)
Obvyklé ceny a mzdy/platy (215kB)
Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (256kB)
Nejčastější dotazy k prorodinným opatřením (425kB)
Projektový záměr pro intervenční logiku (212kB)
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ - viz níže Externí odkazy (6461kB)

Související externí odkazy:

UKONČENÉ VÝZVY

Výzva č. 14 OPZ_Sociální služby IV. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 15. 11. 2019 ukončila výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 • Termín vyhlášení výzvy: 24. 9. 2019
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 24. 9. 2019
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 15. 11. 2019, 12:00
 • Výše alokace: 2 750 130,00 Kč

Do této výzvy byla předložena jedna žádost. Více informací naleznete níže.

 

Dne 23.8.2022 došlo k modifikaci výzvy v části 3. časové nastavení. 

Dokumentace k výzvě ...

Uskutečněný seminář k výzvě 10.10.2019 ...

celý článek

Výzva č.13 - Sociální služby III. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 30. 8. 2019 ukončila výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

 • Termín vyhlášení výzvy: 24. 4. 2019
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 24. 4. 2019
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 8. 2019
 • Výše alokace: 2 000 000,00 Kč

Do této výzvy byla předložena jedna žádost. Více informací naleznete níže.

Dokumentace k výzvě ...

Uskutečněný seminář k výzvě 6. 6. 2019 ...

 

celý článek

Výzva č. 12 OPZ - Prorodinná opatření V. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 30. 8. 2019 ukončila výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 • Termín vyhlášení výzvy: 24. 4. 2019
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 24. 4. 2019
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 8. 2019
 • Výše alokace: 4 444 880,00 Kč

Do této výzvy byla předložena jedna žádost. Více informací naleznete níže.

Dokumentace k výzvě ...

Uskutečněný seminář k výzvě 6. 6. 2019 ...

celý článek

Výzva č. 11 OPZ_Prorodinná opatření IV. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 20. 12. 2018 ukončila výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva 11_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření IV.

 • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00
 • Výše alokace: 1 899 217,50 Kč

Do této výzvy nebyl předložen žádný projekt.

Dokumentace k výzvě ...

celý článek

Výzva č. 10 OPZ_Sociální podnikání a sociální začleňování III.(Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 20. 12. 2018 ukončila výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva 10_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání a sociální  začleňování III.

 • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00
 • Výše alokace: 2 000 000,00 Kč

Do této výzvy nebyl předložen žádny projekt.

Dokumentace k výzvě ...

 

celý článek

Výzva č. 09 OPZ_Sociální služby II. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 20. 12. 2018 ukončila výzvu v rámci CSLLD z Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva 09_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální služby II.

 • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00

Do této výzvy nebyl předložen žádný projekt.

Dokumentace k výzvě ...

 

celý článek

Výzva č. 08_OPZ_Zaměstnanost II. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 21. 5. 2018 ukončila výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 08_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost II.

 • Termín vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 21. 5. 2018, 12:00

Do této výzvy byl předložen 1 projekt. Podrobnější informace naleznete níže.

Dokumentace k výzvě

 

 

celý článek

Výzva č. 07 OPZ_Sociální podnikání II. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. ukončila dne 28. 5. výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 07_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání II.

 • Termín vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 28. 5. 2018, 12:00

V této výzvě nebyl předložen žádný projekt.

Dokumentace k výzvě

celý článek

Výzva č. 06 OPZ_Sociální služby I. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. ukončila dne 21. 5. 2018 výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 06_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální služby I.

 • Termín vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 21. 5. 2018, 12:00

V této výzvě nebyl předložen žádný projekt.

Dokumentace k výzvě

celý článek

Výzva č. 05 OPZ_Prorodinná opatření III. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. ukončila dne 21. 5. 2018 výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 05_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření III.

 • Termín vyhlášení výzvy: 17. 4. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 4. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 21. 5. 2018, 12:00

Do této výzvy byl předložen 1 projekt. Podrobnější informace naleznete níže.

Dokumentace k výzvě

celý článek

Výzva č. 04 - OPZ (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 04_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání a začleňování I.

 • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 15. 12. 2017, 12:00

Do této výzvy nebyl předložen žádný projekt. Alokace výzvy se přesouvá do další výzvy, která je plánovaná na duben 2018.

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 03 - OPZ (Výzva ukončena)

Výzva v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 03_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost I.


 • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 11. 2017, 12:00

 

Dokumentace k výzvě

celý článek

Výzva č. 02 - OPZ (Výzva ukončena)

Výzva v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření II.


 • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 11. 2017, 12:00

Dne 17. 1. 2018 byla usnesením  rozhodovacího orgánu MAS - Rady navýšena alokace výzvy z 2 400 000 Kč na 3 084 397,50 Kč z důvodu předložení kvalitních a pro území potřebných projektů s vyššími požadovanými výdaji než byla stanovená alokace.

 

Dokumentace k výzvě

celý článek

Informace o navýšení alokace u výzvy 02_Prorodinná opatření II.

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. informuje žadatele projektů a veřejnost o navýšení alokace výzvy 02_Prorodinná opatření II. Výzva byla vyhlášena s alokací 2 000 000 Kč a trvala od 20. 10. do 20. 11. 2017. V procesu hodnocení - při jednání rozhodovacího orgánu MAS - Rady bylo navrženo navýšit alokaci výzvy. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo předložení kvalitních a pro území potřebných projektů, jež svými požadovanými výdaji alokaci výzvy převyšují. Nová alokace výzvy činí 3 084 397,50 Kč.

celý článek

Výzva č. 01 OPZ (Výzva ukončena)

Výzva v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 01_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření I.


 • Termín vyhlášení výzvy: 5. 6. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 5. 6. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 31. 7. 2017, 12:00

Výzva je ukončena. Vzhledem k tomu, že jediný podpořený projekt odstoupil od realizace, je alokace výzvy č. 01 přesunuta do výzvy č 02, která bude vyhlášena zhruba v půlce října.

 

Dokumentace k výzvě

celý článek

Harmonogram výzev na rok 2019

V přiloženém souboru naleznete harmonogram výzev pro rok 2019, které MAS "Přiďte pobejt!" z. s. plánuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlašovat. 

celý článek

Harmonogram výzev na rok 2018

V přiloženém souboru naleznete harmonogram výzev pro rok 2018, které MAS "Přiďte pobejt!" z. s. plánuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlašovat. Oproti původně avizovanému dubnu předpokládá MAS vyhlašovat výzvy v březnu 2018.

celý článek

Harmonogram výzev OPZ 2017

Dne 21.3.2017 Rada MAS schválila harmonogram výzev programového rámce OPZ v rámci realizace SCLLD.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova