Výzva č. 14 OPZ_Sociální služby IV. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 15. 11. 2019 ukončila výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • Termín vyhlášení výzvy: 24. 9. 2019
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 24. 9. 2019
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 15. 11. 2019, 12:00
  • Výše alokace: 2 750 130,00 Kč

Do této výzvy byla předložena jedna žádost. Více informací naleznete níže.

 

Dne 23.8.2022 došlo k modifikaci výzvy v části 3. časové nastavení. 

Dokumentace k výzvě ...

Uskutečněný seminář k výzvě 10.10.2019 ...

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova