Výzva č. 04 - OPZ (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 04_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání a začleňování I.

  • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 15. 12. 2017, 12:00

Do této výzvy nebyl předložen žádný projekt. Alokace výzvy se přesouvá do další výzvy, která je plánovaná na duben 2018.

Dokumentace k výzvě ... 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova