Dokumentace k výzvě č. 04 - OPZ

Níže naleznete texty výzev včetně příloh. V části Pro žadatele a příjemce naleznete veškeré relevatní dokumenty a odkazy pro přípravu žádosti. V případě zájmu můžete využít též prezentaci ze semináře pro žadatele, který se konal 9. 10. 2017. V této výzvě nebyl předložen žádný projekt. Výzva bude znovu vyhlášena v roce 2018.

Soubory ke stažení:

Výzva MAS_04_Sociální podnikání a začleňování I. (1105kB)
Seznam přijatých žádostí k výzvě 04_Soc.podnikání a soc.začleňování (348kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova