Dokumentace k výzvě č. 03 - OPZ

Níže naleznete texty výzev včetně příloh. V části Pro žadatele a příjemce naleznete veškeré relevatní dokumenty a odkazy pro přípravu žádosti. V případě zájmu můžete využít též prezentaci ze semináře pro žadatele, který se konal 9. 10. 2017.

Soubory ke stažení:

Výzva MAS_03_Zaměstnanost I. (737kB)
Seznam přijatých žádostí k výzvě 03 - Zaměstnanost. (522kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova