Informace o navýšení alokace u výzvy 02_Prorodinná opatření II.

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. informuje žadatele projektů a veřejnost o navýšení alokace výzvy 02_Prorodinná opatření II. Výzva byla vyhlášena s alokací 2 000 000 Kč a trvala od 20. 10. do 20. 11. 2017. V procesu hodnocení - při jednání rozhodovacího orgánu MAS - Rady bylo navrženo navýšit alokaci výzvy. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo předložení kvalitních a pro území potřebných projektů, jež svými požadovanými výdaji alokaci výzvy převyšují. Nová alokace výzvy činí 3 084 397,50 Kč.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova