Výzva č. 01 OPZ (Výzva ukončena)

Výzva v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 01_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření I.


  • Termín vyhlášení výzvy: 5. 6. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 5. 6. 2017
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 31. 7. 2017, 12:00

Výzva je ukončena. Vzhledem k tomu, že jediný podpořený projekt odstoupil od realizace, je alokace výzvy č. 01 přesunuta do výzvy č 02, která bude vyhlášena zhruba v půlce října.

 

Dokumentace k výzvě

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova