Výzva č. 02 - OPZ (Výzva ukončena)

Výzva v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření II.


  • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 11. 2017, 12:00

Dne 17. 1. 2018 byla usnesením  rozhodovacího orgánu MAS - Rady navýšena alokace výzvy z 2 400 000 Kč na 3 084 397,50 Kč z důvodu předložení kvalitních a pro území potřebných projektů s vyššími požadovanými výdaji než byla stanovená alokace.

 

Dokumentace k výzvě

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova