Výzva č. 03 - OPZ (Výzva ukončena)

Výzva v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 03_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost I.


  • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 11. 2017, 12:00

 

Dokumentace k výzvě

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova