Výzva č. 06 OPZ_Sociální služby I. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. ukončila dne 21. 5. 2018 výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 06_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální služby I.

  • Termín vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 21. 5. 2018, 12:00

V této výzvě nebyl předložen žádný projekt.

Dokumentace k výzvě

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova