Výzva č. 05 OPZ_Prorodinná opatření III. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. ukončila dne 21. 5. 2018 výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 05_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření III.

  • Termín vyhlášení výzvy: 17. 4. 2018
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 4. 2018
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 21. 5. 2018, 12:00

Do této výzvy byl předložen 1 projekt. Podrobnější informace naleznete níže.

Dokumentace k výzvě

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova