Chci dotaci na svůj projekt

Prostřednictvím MAS lze čerpat veřejné finanční prostředky (dotace) v rámci programových rámců Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program. Financovat lze projekty z různých tematických oblastí, přičemž je třeba vždy ověřit jak soulad záměru se zaměřením programu (dané výzvy), tak oprávněnost žadatele.

Projektový záměr lze zařadit do oblasti:

 

Zemědělství a podnikání na venkově

 

Podpora zaměstnanosti a sociálních služeb

 

Sociální podnikání

 

Vzdělávání a prorodinná opatření

 

Bezpečnost provozu na komunikacích a cyklodoprava

 

MAS poskytuje konzultace a metodickou asistenci v rámci projektu Animační škol (tzv. šablony)

 

V rámci své vedlejší hospodářské činnosti provádí MAS tzv. dotační management. Více informací je uvedeno ve vloženém dokumentu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova