Výzva č. 11 OPZ_Prorodinná opatření IV. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 20. 12. 2018 ukončila výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva 11_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření IV.

  • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00
  • Výše alokace: 1 899 217,50 Kč

Do této výzvy nebyl předložen žádný projekt.

Dokumentace k výzvě ...

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova