Výzva č. 10 OPZ_Sociální podnikání a sociální začleňování III.(Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 20. 12. 2018 ukončila výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva 10_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání a sociální  začleňování III.

  • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00
  • Výše alokace: 2 000 000,00 Kč

Do této výzvy nebyl předložen žádny projekt.

Dokumentace k výzvě ...

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova