Výzva č. 09 OPZ_Sociální služby II. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 20. 12. 2018 ukončila výzvu v rámci CSLLD z Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva 09_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální služby II.

  • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00

Do této výzvy nebyl předložen žádný projekt.

Dokumentace k výzvě ...

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova