VYHLÁŠENÉ VÝZVY

UKONČENÉ VÝZVY

Výzva č. 10 PRV

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" vyhlášuje výzvu č.10 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schválený Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Termín příjmu žádostí včetně příloh: od 3. 4. 2023  od 00.00 hodin do 5. 5. 2023 do 24 hodin

Alokace:

FICHE č. 3 – Podnikání na venkově : 432.975,-

FICHE č. 6 - Kvalitní venkovský prostor : 1.070.298,- Kč

Konzultace žádostí na MAS:

Petra Vanclová - 728 019 407, petra.vanclova@gmail.com

 

Pro vygenerování a podání žádosti je nutné zřízení přístupu na Portál farmáře.

Kontaktní místo pro zřízení přístupu na PF: SZIF Semily, Bítouchovská 1. Semily 513 01

Kontaktní osoba pro zřízení přístupu na PF: Ing. Vlastmil  Kraus - 724 132 219, vlastimil.kraus@szif.cz

 

Seznam povinných příloh k podání žádosti o dotaci naleznete v Pravidlech 19.2.1

Soubory ke stažení:

Výzva č. 10 PRV (469kB)
Interní postupy PRV (504kB)
Fiche 3 (1218kB)
Fiche 6 (1213kB)
Pravidla 19.2.1 (2030kB)
Počet obyvatel obcí ČSÚ (114kB)
Přehled podpořených žádostí PRV od roku 2017 (132kB)
Příloha Fiche 3 (443kB)
Příloha Fiche 6 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu se SRD (12kB)
Přílohy pro realizaci projektu (6284kB)
Přílohy pro podání žádosti (3218kB)
Přijaté žádosti - výzva č.10 (113kB)

Výzva č. 9 PRV

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" vyhlášuje výzvu č.09 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schválený Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Termín příjmu žádostí včetně příloh: od 1.2. 2022 od 00.00 hodin do 25. 3. 2022 do 24 hodin

Alokace:

FICHE č. 1 – Zemědělské podniky : 1 846 825,-

FICHE č. 3 – Podnikání na venkově : 1 074 963,-

FICHE č. 6 - Kvalitní venkovský prostor : 2 620 885,- Kč

Pro vygenerování a podání žádosti je nutné zřízení přístupu na Portál farmáře.

Kontaktní místo pro zřízení přístupu na PF: SZIF Semily, Bítouchovská 1. Semily 513 01

Kontaktní osoba pro zřízení přístupu na PF: Ing. Vlastmil  Kraus - 724 132 219, vlastimil.kraus@szif.cz

Konzultace žádostí na MAS:

Petra Vanclová - 728 019 407, petra.vanclova@gmail.com

Seznam povinných příloh k podání žádosti o dotaci naleznete v Pravidlech 19.2.1

celý článek

Výzva č. 8 PRV

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" vyhlášuje výzvu č.08 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schválený Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Termín příjmu žádostí včetně příloh: od 1.4. 2021 od 00.00 hodin do 14.5.2021 do 24 hodin

Alokace:

FICHE č. 1 – Zemědělské podniky : 178 872,-

FICHE č. 3 – Podnikání na venkově : 971 804,-

FICHE č. 6 - Kvalitní venkovský prostor : 1 556 328,- Kč

Pro vygenerování a podání žádosti je nutné zřízení přístupu na Portál farmáře.

Kontaktní místo pro zřízení přístupu na PF: SZIF Semily, Bítouchovská 1. Semily 513 01

Kontaktní osoba pro zřízení přístupu na PF: Ing. Vlastmil  Kraus - 724 132 219, vlastimil.kraus@szif.cz

Konzultace žádostí na MAS:

Petra Vanclová - 728 019 407, petra.vanclova@gmail.com

Seznam povinných příloh k podání žádosti o dotaci naleznete v Pravidlech 19.2.1

celý článek

Výzva č.6 PRV

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" vyhlašuje výzvu č.06 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schválený Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Termín příjmu žádostí včetně příloh: od 4.5. 2020 od 00.00 hodin do 30.6.2020 do 24 hodin

Alokace:

Fiche č.6 - Kvalitní venkovský prostor : 4.500.000,- Kč

Pro vygenerování a podání žádosti je nutné zřízení přístupu na Portál farmáře.

Kontaktní místo: SZIF Semily, Bítouchovská 1. Semily 513 01

Kontaktní osoba: Ing. Vlastmil  Kraus - 724 132 219

Konzultace žádostí na MAS:

Petra Vanclová - 728 019 407, petra.vanclova@gmail.com

celý článek

Výzva PRV č. 5

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" z.s. vyhlašuje výzvu č.05 v souladu s Programovým rámce PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

 • Termín vyhlášení výzvy: 16.12.2019
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 1.1.2020
 • Termín ukončení příjmu žádostí: 31.1.2020

Alokace:

Fiche č. 1 - Zemědělské podniky : 1.764.216,- Kč

Fiche č. 3 - Podnikání na venkově : 643.154,- Kč

Fiche č. 4 - Konkurenceschopné lesnictví : 1.000.000,- Kč

 

Dokumentace k výzvě....

celý článek

Výzva PRV č.4

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlášuje výzvu č. 04 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

 

 • Termín vyhlášení výzvy: 11. 2. 2019
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 11.2.2019
 • Termín ukončení příjmu žádostí: 18.4.2019    

 

Alokace

Fiche č.3: Podnikání na venkově - 3.140.000,- Kč


Dokumentace k výzvě....

celý článek

Výzva č.3 PRV (Výzva ukončena)

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlášuje výzvu č. 03 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

 • Termín vyhlášení výzvy: 1. 2. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 1.2.2018
 • Termín ukončení příjmu žádostí: 20.4.2018    

Alokace

Fiche č.1: Zemědělské podniky - 1.000.000,-Kč

Fiche č.2: Zemědělské produkty - 1.000.000,-Kč

Fiche č.3: Podnikání na venkově - 2.500.000,- Kč

Fiche č.4: Konkurenceschopné lesnictví - 3.500.000,- Kč

 

Dokumentace k výzvě....

celý článek

Výzva č. 01 - PRV (Výzva ukončena)

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlásila výzvu č. 01 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

 • Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 28. 6. 2017
 • Termín ukončení příjmu žádostí: 18. 7. 2017, 12.00 hodin

 

Dokumentace k výzvě ... 


celý článek

AVÍZA VÝZEV

Harmonogram výzev PRV 2017

Dne 21.3.2017 Rada MAS schválila harmonogram výzev programového rámce PRV v rámci realizace SCLLD.

Výzva č.1 bude vyhlášena pro aktivity dle pravidel 19.2.1:

1. aktivita dle článku 17 od. 1 a) - Investice do zemědělských podniků

2. aktivita dle článku 17 od. 1 b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

3. aktivita dle článku 19 od. 1 b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

4. aktivita dle článku 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova