Výzva PRV č.4

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlášuje výzvu č. 04 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

 

  • Termín vyhlášení výzvy: 11. 2. 2019
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 11.2.2019
  • Termín ukončení příjmu žádostí: 18.4.2019    

 

Alokace

Fiche č.3: Podnikání na venkově - 3.140.000,- Kč


Dokumentace k výzvě....

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova