Výzva PRV č. 5

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" z.s. vyhlašuje výzvu č.05 v souladu s Programovým rámce PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

  • Termín vyhlášení výzvy: 16.12.2019
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 1.1.2020
  • Termín ukončení příjmu žádostí: 31.1.2020

Alokace:

Fiche č. 1 - Zemědělské podniky : 1.764.216,- Kč

Fiche č. 3 - Podnikání na venkově : 643.154,- Kč

Fiche č. 4 - Konkurenceschopné lesnictví : 1.000.000,- Kč

 

Dokumentace k výzvě....

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova