Výzva č.6 PRV

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" vyhlašuje výzvu č.06 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schválený Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Termín příjmu žádostí včetně příloh: od 4.5. 2020 od 00.00 hodin do 30.6.2020 do 24 hodin

Alokace:

Fiche č.6 - Kvalitní venkovský prostor : 4.500.000,- Kč

Pro vygenerování a podání žádosti je nutné zřízení přístupu na Portál farmáře.

Kontaktní místo: SZIF Semily, Bítouchovská 1. Semily 513 01

Kontaktní osoba: Ing. Vlastmil  Kraus - 724 132 219

Konzultace žádostí na MAS:

Petra Vanclová - 728 019 407, petra.vanclova@gmail.com

Soubory ke stažení:

Výzva č.6 PRV (2401kB)
Fiche 6 (1213kB)
Postup pro vygenerování žádosti a její podání (1730kB)
Příloha výzvy - rozdělení obcí (419kB)
Příloha výzvy - počet obyvatel (554kB)
Interní postupy - PRV (2205kB)
Pravidla 19.2.1 (2283kB)
Soulad s MAP Jilemnicko II (983kB)
Další přílohy a instrukce (6160kB)
Závazný vzor přílohy Pravidel - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (12kB)
Seznam přijatých žádostí (195kB)
Zápis z Rady MAS - Výběr projektů (1474kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova