Výzva č. 8 PRV

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" vyhlášuje výzvu č.08 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schválený Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Termín příjmu žádostí včetně příloh: od 1.4. 2021 od 00.00 hodin do 14.5.2021 do 24 hodin

Alokace:

FICHE č. 1 – Zemědělské podniky : 178 872,-

FICHE č. 3 – Podnikání na venkově : 971 804,-

FICHE č. 6 - Kvalitní venkovský prostor : 1 556 328,- Kč

Pro vygenerování a podání žádosti je nutné zřízení přístupu na Portál farmáře.

Kontaktní místo pro zřízení přístupu na PF: SZIF Semily, Bítouchovská 1. Semily 513 01

Kontaktní osoba pro zřízení přístupu na PF: Ing. Vlastmil  Kraus - 724 132 219, vlastimil.kraus@szif.cz

Konzultace žádostí na MAS:

Petra Vanclová - 728 019 407, petra.vanclova@gmail.com

Seznam povinných příloh k podání žádosti o dotaci naleznete v Pravidlech 19.2.1

Soubory ke stažení:

Výzva č.08 (476kB)
Interní postupy MAS - PRV (2262kB)
Fiche 1 (1221kB)
Fiche 3 (1218kB)
Fiche 6 (1213kB)
Pravidla 19.2.1 - PRV (2285kB)
Počet obyvatel (115kB)
Seznam žadatelů od roku 2017 (365kB)
Příloha č.1 (pro fichi 1) (763kB)
Příloha č. 2 ( pro fichi 1 a 3) (440kB)
Soulad s Místním akčním plánem vzdělávání ( fiche 6- aktivita b)) (1053kB)
Příručky a přílohy pro podání žádosti (3560kB)
Příručky a přílohy pro realizaci projektu (3317kB)
Seznam přijatých žádostí (68kB)
Zápis z jednání Rady MAS - výběr projektů (1558kB)
Zápis z jednání Rady MAS - výběr projektů - změna (1586kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova