Výzva č. 9 PRV

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" vyhlášuje výzvu č.09 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schválený Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Termín příjmu žádostí včetně příloh: od 1.2. 2022 od 00.00 hodin do 25. 3. 2022 do 24 hodin

Alokace:

FICHE č. 1 – Zemědělské podniky : 1 846 825,-

FICHE č. 3 – Podnikání na venkově : 1 074 963,-

FICHE č. 6 - Kvalitní venkovský prostor : 2 620 885,- Kč

Pro vygenerování a podání žádosti je nutné zřízení přístupu na Portál farmáře.

Kontaktní místo pro zřízení přístupu na PF: SZIF Semily, Bítouchovská 1. Semily 513 01

Kontaktní osoba pro zřízení přístupu na PF: Ing. Vlastmil  Kraus - 724 132 219, vlastimil.kraus@szif.cz

Konzultace žádostí na MAS:

Petra Vanclová - 728 019 407, petra.vanclova@gmail.com

Seznam povinných příloh k podání žádosti o dotaci naleznete v Pravidlech 19.2.1

Soubory ke stažení:

1 - Výzva č.9 PRV (283kB)
2 - Interní postupy MAS pro PRV (2262kB)
3 - Fiche 1 (1221kB)
4 - Fiche 3 (1218kB)
5 - Fiche 6 (1213kB)
6 - Pravidla 19.2.1 (2140kB)
7 - Počet obyvatel obcí MAS (115kB)
8 - seznam přijatých projektů PRV od 2017 (452kB)
9 - příloha výzvy č.1 - pro Fichi 1 (763kB)
10 - příloha výzvy č.2 - pro Fichi 1 a 3 (441kB)
11 - prohlášení o souladu s SRD - pro Fichi 6 (12kB)
12 - Příručky a instrukce pro podání žádosti (3218kB)
13 - pravidla, příručky a instrukce pro realizaci projektu (3317kB)
Seznam přijatých žádostí (340kB)
Schválení výběru projektů - Rada MAS (415kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova