Harmonogram výzev PRV 2017

Dne 21.3.2017 Rada MAS schválila harmonogram výzev programového rámce PRV v rámci realizace SCLLD.

Výzva č.1 bude vyhlášena pro aktivity dle pravidel 19.2.1:

1. aktivita dle článku 17 od. 1 a) - Investice do zemědělských podniků

2. aktivita dle článku 17 od. 1 b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

3. aktivita dle článku 19 od. 1 b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

4. aktivita dle článku 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Soubory ke stažení:

Harmonogram výzev PRV 2017 (200kB)

Související externí odkazy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova