Výzva č. 01 - PRV (Výzva ukončena)

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlásila výzvu č. 01 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

  • Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 28. 6. 2017
  • Termín ukončení příjmu žádostí: 18. 7. 2017, 12.00 hodin

 

Dokumentace k výzvě ... 


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova