Výzva č.3 PRV (Výzva ukončena)

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlášuje výzvu č. 03 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

  • Termín vyhlášení výzvy: 1. 2. 2018
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 1.2.2018
  • Termín ukončení příjmu žádostí: 20.4.2018    

Alokace

Fiche č.1: Zemědělské podniky - 1.000.000,-Kč

Fiche č.2: Zemědělské produkty - 1.000.000,-Kč

Fiche č.3: Podnikání na venkově - 2.500.000,- Kč

Fiche č.4: Konkurenceschopné lesnictví - 3.500.000,- Kč

 

Dokumentace k výzvě....

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova