Podpora IT vybavení žáků ZŠ pro distanční výuku na Jilemnicku

Program: Nadace ČEZ - Grantové řízení: Podpora regionů 2020

Doba realizace: 4. 11. 2020 - 31. 1. 2021

Účelem projektu je zajistit rovné příležitosti ke vzdělání pro každé dítě na území MAS "Přiďte pobejt!".  Dle provedeného šetření stále žijí v našem regionu rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé životní situaci a nemají potřebné vybavení pro distanční výuku a zejména pak pro účast v on-line vyučování.Předmětem projektu je tak pořízení IT techniky (notebooky a tablety) se základním SW vybavením pro potřebné žáky základních škol na území MAS "Přiďte pobejt!" z. s. 

V území naší MAS působí 17 základních škol (z toho 5 malotřídních a 12 plnotřídních-devítiletých). Všechny plnotřídní školy využívají výukové platformy (GSuite nebo MS Teams). Malotřídní školy díky své specifikaci 1. stupně využívají spíše aplikace typu WhatsApp, Skype apod.

Předmětem projektu byl nákup výpočetní techniky. Pořízeno bylo 9 tabletů a 7 notebooků.

Celkové náklady projektu: 107 000,00  Kč

Spolufinancování z nadace ČEZ: 107 000,00 Kč

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova