MAP Jilemnicko

(projekt ukončen)

MAP Jilemnicko neboli místní akční plán kvalitního a inkluzivního vzdělávání pro území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2018
Výzva: Výzva č. 02_15_005 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Partner: Jilemnicko - svazek obcí

 

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka, ve smyslu akce KLIMA shrnující podstatné složky kvality škol - Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele a Aktivizující formy učení.

 

Celkové náklady projektu: 3 215 794,96 Kč

Spolufinancování ze státního rozpočtu a ESI fondů: 3 215 794,96 Kč

 


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova