Dokumentace k výzvě č. 01 - PRV

Níže naleznete text výzvy včetně příloh, platná pravidla, postupy a další dokumentaci související s výzvou.

Soubory ke stažení:

Výzva č. 01 - PRV (902kB)
Fiche 1 - Zemědělské podniky (523kB)
Fiche 2 - Zemědělské produkty (499kB)
Fiche 3 - Podnikání na venkově (509kB)
Fiche 4 - Konkurenceschopné lesnictví (509kB)
Interní postupy PRV (810kB)
Prezentace ze semináře - 8.6.2017 (925kB)
Příloha MAS č. 1: Formulář prokázání podílů příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby (134kB)
Příloha MAS č. 2: Formulář výpočtu podílu osob zdravotně či sociálně znevýhodněných (440kB)
Pravidla - podmínky poskytování dotace (2188kB)
Postup pro vygenerování žádosti (1536kB)
Metodika výpočtu finančního zdraví (988kB)
Výpočet finančního zdraví (861kB)
Instruktážní list žádosti Fiche1 (241kB)
Instruktážní list žádosti Fiche2 (172kB)
Instruktážní list žádosti Fiche3 (206kB)
Instruktážní list žádosti Fiche4 (181kB)
Žádost o přístup do Portálu Farmáře (203kB)
Prohlášení o zařazení podniku (171kB)
Manuál k čestnému prohlášení o zařazení podniku... (925kB)
Uživatelská příručka - zařazení podniku (7658kB)
Seznam přijatých žádostí (709kB)
Seznam projektů vybraných k financování - schválení (692kB)
Seminář pro příjemce dotace - PRV - 26. 9. 2017 (296kB)
Seznam vybraných a nevybraných žádostí - výzvy č.01 (190kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova