Naši partneři

Partnerství a komunitní plánování považujeme za důležitý předpoklad úspěšného rozvoje regionu. Členskou základnu MAS tvoří zástupci veřejného i soukromého sektoru, podnikatelé i neziskové organizace, právnické i fyzické osoby. Naše MAS také aktivně spolupracuje s těmito regionálními i nadregionálními partnery:

Správa Krkonošského národního parku

Správa Krkonošského národního parku

MAS a správa KRNAP spolupracují především v následujících oblastech:

  • programy ochrany přírody (podpora zemědělských projektů zaměřených na péči o krajinu, na čistotu vod)
  • rozvoj šetrných forem turistiky (cyklostezky, hipostezky)
  • vzdělávání obyvatel v otázkách životního prostředí (alternativní zdroje energie, zpracování biomasy)
celý článek

Regionální centrum PRO-BIO

Činnost: spolupráce na vzdělávání veřejnosti v programech EU, příprava a psaní projektů, poradenství v ekologickém zemědělství

celý článek

MAS Krkonoše

Smlouva zavazuje smluvní strany ke vzájemné spolupráci a poradenství v oblasti místních produktů (garant poradenství - MAS Vrchlabí) a podpory a rozvoje agroturistiky (MAS „Přiďte pobejt!“)

celý článek
Čmelák - Společnost přátel přírody

Čmelák - Společnost přátel přírody

Spolupráce s touto neziskovou ekologickou organizací spočívá především v oblasti environmentálního vzdělávání a poradenství a ochrany přírody a krajiny.

celý článek

MASif Frýdlant

Smlouva s touto zkušenou MASkou se soustředí především na vzájemnou prezentaci práce
řemeslníků a výrobců místní produkce na regionálních akcích
Každoročně probíhá vzájemná prezentace tradičních řemesel na místních trzích - Slavnost sýrů Frýdlantsko 2006, Krakonošova tržnice Roztoky u Jilemnice a na Jilemnickém jarmarku 2007

celý článek

MAS Český ráj

Smlouva o partnerství je zaměřena především na spolupráci v cestovním ruchu a financování projektů

celý článek

MAS Šluknovsko

Smlouva o partnerství je zaměřena především na spolupráci v cestovním ruchu a financování projektů

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova