Hospodaříme v Krkonoších

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 17/001/19210/451/108/000713

Žadatel/příjemce: Krakonošův ranč - hospodářské družstvo

Doba fyzické realizace: 30. 9. 2017 – 31. 3. 2018

 

Projekt je zaměřen na pořízení nového zemědělského kolového traktoru, který bude sloužit pro pravidelnou sezónní údržbu luk a pastvin a prací spojených s produkcí obilovin a senážních ovsů a jetelotrav  na orné půdě ve správě Hospodářského družstva Krakonošův ranč. 

 

Celkové náklady projektu:   1 954 150,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  720 000,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  259 200,00 Kč

 

Zlepšení podmínek na rodinné farmě

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 17/001/19210/451/108/000730

Žadatel/příjemce: ZBYNĚK MALINSKÝ

Doba fyzické realizace: 1. 10. 2017 – 30. 6. 2018

 

Předmětem projektu je pořízení strojů a technologií umožnujících včasnou a kvalitní sklizeň objemového krmiva pro zvířata v náročných horských podmínkách, dále zvýšení bezpečnosti a snížení rizik při této činnosti a dosažení větší pohody přepravovaných zvířat a snížení rizik jejich poranění a stresu.

Pořízeny budou stroje pro kompletní sklizeň objemového krmiva a to v suchém nebo zavadlém stavu využívající nejnovějších poznatků a technologií v tomto oboru.
- disková sekačka moderní konstrukce s kondicionérem pro narušení povrchové vrstvy stébel a docílení rychlejšího zavadání a schnutí pokosené hmoty,
- obraceč píce s více rotory o menším průměru pro dosažení rovnoměrného kvalitnějšího rozhození a otočení zpracovávané hmoty na pozemku,
- lis na lisování zavadlé píce na senáž s možností přidání konzervantu pro zkvalitnění a zabránění kažení senáží, tak možnosti lisovat suchou píci na seno,
- moderní přepravník zvířat využívající hydraulického systému pro snížení nástupní výšky pro zvířata a systému protiskluzových ploch pro snížení rizika zranění zvířat.

 

Celkové náklady projektu:   2 407 900,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  764 160,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  429 840,00 Kč

 

Kompletace koňské farmy II.

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 17/001/19210/451/108/000995

Žadatel/příjemce: F A R M A   H U C U L, s.r.o.

Doba fyzické realizace: 30. 11. 2017 – 30. 6. 2018

 

Předmětem projektu je pořízení strojů, které rozšíří soběstačnost farmy při péči o pozemky. Rotační sekačka doplní současný strojový park o stroj s dostatečným pracovním záběrem a umožní tak současnou práci obou traktorů a to jak ve sklizni, tak při přesekávání pastvin. Přepravník balíků rozšíří náš strojový park a zajistí nám svoz sena a senáže vlastním prostředkem bez problematického půjčování tohoto dopravního prostředku, případně objednávání služeb.

Celkové náklady projektu:   658 240,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  208 896,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  117 504,00 Kč

 

Zefektivnění zemědělské výroby

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 17/001/19210/451/108/000999

Žadatel/příjemce: PETR MEDUNA

Doba fyzické realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018

 

Předmětem projektu je pořízení nového traktoru s předním náhonem určeného převážně pro sklizeň píce (seno, senáž) pro všechna chovaná zvířata. Pořízení tohoto traktoru přispěje k postupnému rozvoji a modernizaci naší farmy.

 

Celkové náklady projektu:   1 208 790,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  383 616,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  215 784,00 Kč

 

Modernizace truhlářské dílny

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 17/001/19210/451/108/000714

Žadatel/příjemce: DAVID MEČÍŘ

Doba fyzické realizace: 1. 8. 2017 – 31. 3. 2018

 

Realizací projektu dojde obnovení zastaralého zařízení truhlářské dílny, což přinese zrychlení a zkvalitnění a následně zvýšení produktivity práce. Současné manuální opracování ručními nástroji, bude nahrazeno novou technologií (srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, spodní freézka, širokopásová bruska, odsávací zařízení, dlabačka). Následně finální výrobek bude vykazovat lepší kvalitu zpracování. Součástí projektu je i nákup automobilu,který umožní přepravu materiálu současně s montážními dělníky.  

 

Celkové náklady projektu:   2 328 578,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  485 280,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  272 970,00 Kč

 

Rozšíření projekční činnosti a zvýšení efektivity výroby dřevostaveb

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 17/001/19210/451/108/000714

Žadatel/příjemce: JIŘÍ HARCUBA

Doba fyzické realizace: 7. 8. 2017 – 28. 2. 2018

 

Projekt má dvě části, první se týká inovace ve fázi projekční přípravy, druhá část pak zvýšení efektivity ve fázi výroby. S použitím programu pro výpočet stavební statiky bude možné zákazníkovi navrhnout optimální konstrukční řešení dřevostavby (dimenzování, posouzení únosnosti a použitelnosti). Tesařskou řetězovou pilou budou prováděny veškeré řezy u pohledových konstrukcí zejména krovů, dále pak speciální řezy pro zakování ocelových spojovacích a nosných prvků. S výkonnou aku vrtačkou budou šroubovány veškeré nosné spoje tesařskými vruty při montáži na stavbě. Pomocí kombinovaného příklepového vrtacího a bouracího kladiva budou vrtány otvory do betonové základové konstrukce pro vlepení nosných chemických kotev. V rámci nového inovativního založení dřevostaveb na teplý základový práh (purenitové podložky) dochází k nárůstu množství vrtaných otvorů. Z tohoto důvodu je nezbytné právě použití tohoto výkonějšího příklepového vrtacího kladiva.

 

Celkové náklady projektu:   99 841,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  23 763,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  13 367,00 Kč

 

Modernizace strojového parku

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 17/001/19210/451/108/000722

Žadatel/příjemce: LUBOŠ ČEŘOVSKÝ

Doba fyzické realizace: 30. 7. 2017 – 31. 5. 2018

 

Projekt je zaměřen na zefektivnění výroby na rodinné farmě. Nákup nového přepravníku balíků povede k hospodárnějšímu využití pracovní    síly a urychlí naskladnění krmiva a podestýlky (seno, senáž a sláma) pro chovaný skot. Přepravník bude zapojen za stávající traktor Zetor 150. Balíky krmiva a podestýlky farma dělá vlastní baličkou. Nákup přepravníku tak přispěje k ucelení moderní a efektivní sklizně krmiva a podestýlky.

 

Celkové náklady projektu:   435 600,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  138 240,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  77 760,00 Kč

 

Efektivní využití suchých pilin, hoblin a dřevního prachu z výroby na pile

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001880

Žadatel/příjemce: Jiří Novotný 

Doba fyzické realizace: 1. 7. 2018 - 30. 4. 2019

 

Jedná se o pořízení briketovací linky s dopravou materiálu (od strojů se dopravuje suchá pilina, hoblina a dřevní prach do sila, z kterého se materiál přesunuje do briketovacího lisu a následně dopravníkem na balení). Briketovací linka bude umístěna vedle stávající výrobní haly, kde z mnoha strojů bude sbírán dřevný odpad. Pořízem lisu dojde k efektivnímu zhodnocení dřevního odpadu a zároveň tak bude rozšířen výrobní sortiment podniku.

 

Celkové náklady projektu:   2 491 165,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  532 800,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  299 700,00 Kč

 

Inovace projekční činnosti a zvýšení přepravní kapacity při výrobě dřevostaveb

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001875

Žadatel/příjemce: Ing. Jiří Harcuba 

Doba fyzické realizace: 1. 1. 2019 - 1. 12. 2019

 

Projekt je tvořen dvěma částmi podnikatelské činnosti, konkrétně inovováním zobrazovacího zařízení pro přípravu projektů dřevostaveb a dále zvýšením přepravní kapacity při vlastní výrobě dřevostaveb.

 

Celkové náklady projektu:   481 580,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  114 624,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  64 476,00 Kč

 

Investice do zemědělského podniku

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001872

Žadatel/příjemce: Jaroslav Tomáš  

Doba fyzické realizace: 1. 10. 2018 - 15. 3. 2019

 

Modernizace rodinné farmy z důvodu ulehčení práce a ochrany životního prostředí. Předmětem koupě je fekální vůz a čelní nakladač na traktor.

 

Celkové náklady projektu:   423 500,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  134 400,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  75 600,00 Kč

 

Modernizace farmy

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001879

Žadatel/příjemce: Krakonošův ranč - hospodářské družstvo 

Doba fyzické realizace: 1. 9. 2018 - 28. 2. 2019

 

Projekt "Modernizace farmy" je zaměřen na pořízení nového zemědělského stroje (čelní nesený žací stroj), který bude sloužit k pravidelné údržbě luk a trvale travních porostů na orné půdě na pozemcích ve správě Hospodářského družstva Krakonošův ranč Poniklá. Pro chod farmy je nutný denní pokos zeleného krmení pro chovná zvířata a současná technika je již zastaralá.

 

Celkové náklady projektu:   1 056 088,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  326 400,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  183 600,00 Kč

 

Modernizace farmy

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001876

Žadatel/příjemce: Oldřich Šubrt 

Doba fyzické realizace: 30. 6. 2018 - 31. 3. 2019

 

Projekt řeší modernizaci farmy v technologii rostlinné výroby prostřednictvím nákupu přepravníku balíků píce.

 

Celkové náklady projektu:   568 700,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  172 800,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  97 200,00 Kč

 

Modernizace vozového parku na farmě

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001882

Žadatel/příjemce: Luboš Čeřovský

Doba fyzické realizace: 30. 8. 2018 - 15. 4. 2019

 

Projekt je zaměřen na zmodernizování rostlinné výroby na rodinné farmě. Nákup nového třístranného traktorového návěsu povede k hospodárnějšímuvyužití pracovní síly a urychlí odvoz a sklizen krmiva(pšenice, ječmen, hrách) pro chovaný skot.Nákup návěsu tak přispěje k moderní a efektivní sklizni krmiva.

 

Celkové náklady projektu:   483 395,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  153 408,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  86 292,00 Kč

 

Modernizace vybavení

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001877

Žadatel/příjemce: Zemědělské obchodní družstvo Roztoky - Kruh

Doba fyzické realizace: 1. 8. 2018 - 31. 12. 2018

 

Předmětem předkládaného projektu je pořízení stroje pro přípravu půdy, konkrétně se bude jednat o kypřič, čímž žadatel docílí efektivnějšího a provozně méně nákladnějšího způsobu, jak s danou komoditou zacházet. Tento stroj bude efektivněji a precizněji vykonávat svojí činnost, čímž dojde ke snížení provozních nákladů a optimalizace logistických tras se snížením potřeby mechanizačních prostředků.

 

Celkové náklady projektu:   454 355,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  144 192,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  81 108,00 Kč

 

Nákup chladírenského vozu

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001874

Žadatel/příjemce: Josef Kotyk, ml.

Doba fyzické realizace: 30. 6. 2018 - 30. 6. 2019

 

V současné době hospodařím na cca 114 ha půdy. Hlavní specializací podniku je chov masného skotu plemene Aberdeen Angus a zpracování masa. V roce 2014 došlo k výstavbě chladírny a bourárny. Ve stejné době došlo též k výstavbě rodinné restaurace, kterou provozují rodiče. Z jedné třetiny je maso dodáváno do restaurace a zbytek je dodáván konečným spotřebitelům. Účelem projektu je modernizace přepravy masa z porážky a bezproblémová doprava balíků masa k zákazníkům prostřednictvím nákupu chladírenského vozu.

 

Celkové náklady projektu:   779 459,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  206 137,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  115 953,00 Kč

 

Nákup svahového nosiče nářadí a obraceče píce za traktor

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001871

Žadatel/příjemce: Stehlík Ladislav 

Doba fyzické realizace: 1. 7. 2018 - 31. 3. 2019

 

Předmětem projektu je nákup svahového nosiče nářadí - horské sekačky a nákup obraceče píce za traktor za účele kvalitnější sklizně krmiva pro vlastní chov ovcí.

 

Celkové náklady projektu:   1 188 065,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  377 038,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  212 085,00 Kč

 

Pořízení strojů do truhlářské dílny

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001881

Žadatel/příjemce: Vilém Hák 

Doba fyzické realizace: 23. 4. 2018 - 17. 3. 2019

 

Projekt spočívá ve vybavení nové funkční provozovny (truhlářské dílny) a nového strojního vybavení. Dílna se bude zaměřovat především na výrobu nábytku a zařizování interiérů, kde se bude zpracovávat velkoplošný materiál (LDTD, MDF), ale i masiv.Pořízením strojů dojde ke zkrácení času potřebného k opracování dílců , zpřesnění výroby a zlepšení pracovního prostředí.

 

Celkové náklady projektu:   602 580,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  143 424,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  80 676,00 Kč

 

Zefektivnění truhlářské výroby

Program: Program rozvoje venkova

Registrační číslo projektu: 18/003/19210/451/108/001873

Žadatel/příjemce: Marek Šulc

Doba fyzické realizace: 1. 7. 2018 - 31. 3. 2019

 

Účelem projektu je nákup dvou nových strojů za účele modernizace truhlářské výroby a zefektivnění jejího provozu.

 

Celkové náklady projektu:   217 800,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  51 840,00 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  29 160,00 Kč

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova