Bezstarostně do práce

Program: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008984

Žadatel/příjemce: Dům dětí a mládeže Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Doba fyzické realizace: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021

 

Primárním cílem projektu je umožnit rodičům žáků 1. stupně ZŠ sladit jejich povinnosti pracovní s povinnostmi rodinnými a umožnit jim vykonávat práci na plný úvazek, aniž by nechávali své dítě samotné nebo si zajišťovali finančně nákladné hlídání dítěte do doby, než se vrátí ze zaměstnání.

V rámci projektu bude provozován dětský klub, který bude umístěn v DDM v Rokytnici nad Jizerou a příměstské tábory v době školních prázdnin. 

 

Celkové náklady projektu:   685 032,50  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  582 277,62 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  102 754,88 Kč

 

Dětský klub EDDA Čistá

Program: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009824

Žadatel/příjemce: EDDA, z.ú.

Doba fyzické realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

 

Cílem projektu je zajištění péče o děti I. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Provozní doba je přizpůsobena poptávce rodičů a konci školního vyučování: 7-8:00 +12-17:00. Tento projekt umožní rodičům sladění pracovního a osobního života a doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (školní družiny) v daném místě. 

 

Celkové náklady projektu:   1 143 750,00  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  972 187,50 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  171 562,50 Kč

 

Lepší šance pro trh práce

Program: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009823

Žadatel/příjemce: Pomocné ruce, z. s.

Doba fyzické realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost ohrožených skupin na trhu práce, podpora konkurenceschopnosti těchto skupin, odstraňování překážek, které brání těmto skupinám uspět na trhu práce. Hlavní cíle jsou:aktivace a motivace cílových skupin (CS), pomoc CS odhalit svůj vlastní potenciál, svoje možnosti a schopnosti, zprostředkovat CS nezbytné dovednosti usnadňující návrat na trh práce, zvýšit nebo změnit odbornou kvalifikaci CS, zprostředkovat zaměstnání, možnosti slaďování rodiny a práce přímo ve firmách. 

 

Celkové náklady projektu:   1 454 337,50  Kč

Spolufinancování z ESI fondů:  1 236 186,87 Kč

Spolufinancování z národních zdrojů:  218 150,63 Kč

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova