Kontakt

Kontakt

MAS

 

Sídlo:
Roztocká 500
514 01 Jilemnice

Kancelář:
Zvědavá ulička čp. 50

514 01 Jilemnice      

Úřední hodiny: pouze po telefonické domluvě (734 548 207)

 

-------------------------------------------

Vedoucí pracovnice SCLLD:  Ing. Anna Chvalina Hančová
Mobil. tel: 734 548 207
e-mail: masjilemnice@seznam.cz

Programová manažerka PRV, IROP:  Petra Vanclová
Mobil. tel: 728 019 407
e-mail: petra.vanclova@gmail.com

Programová manažerka OPZ:  Lucie Zelinková
Mobil. tel: 774 731 415
e-mail: zelinkova.lucie@post.cz

Manažerka MAP:  Mgr. Lenka Šulanová
Mobil. tel: 737 387 281
e-mail: sulanova.lenka@gmail.com

Koordinátorka MAP:  Tereza Krausová, DiS.
Mobil. tel: 737 019 740
e-mail: terezakrausova@maspridtepobejt.cz 

-------------------------------------------

Předseda:  Krakonošův ranč - hospodářské družstvo
zastupuje Alena Šedá
e-mail: krakonosuvranc@seznam.cz

Jednatel:  F A R M A  H U C U L, s.r.o.
zastupuje Ing. Ivan Karbusický
e-mail: farma@hucul.cz

 

------------------------------------------

Peněžní ústav: ČSOB - Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 218994124/0300
IČO: 26661675

Související externí odkazy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova