EU Logo

MAP II. (Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko II.)

Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko II. je čtyřletý projekt, který realizuje MAS "Přiďte pobejt!" z. s. v letech 2018 - 2022 na území ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou. Tento projekt je zaměřen zejména na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

 

Zahrnuje oblasti:

  • předškolního a základního vzdělávání,
  • zájmového a neformálního vzdělávání.

 

MAP II. navazuje na projekt Místní akční plán vzdělávání na Jilemnicku I., který byl realizován v letech 2016 a 2017. Více o projektu ZDE.

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů ve vzdělávání v uvedeném území, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území, například školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Jilemnicku.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova